LEPENSKI VIR - Znemenitost u blizini Srebrnog jezera

Srebro jezero svojim posetiocima omogućava da pored uživanja u njegovim lepotama upoznaju i mnoge lokalitete koji se brojni u ovom delu Srbije.

Lepenski vir je još jedno istorijsko nalazište u blizini Srebrnog jezera sačinjeno od nekoliko lokaliteta. Možda bi pravilnije bilo reći da je ovde reč o Lepenskoj kulturi koja je postojala čak 9000 godine pre nove ere i čiji su delovi i danas očuvani. Ovo nalazište jedinstvno je u svetu po tome što nam pruža sliku jedne stare civilizacije i nigde ne postoji tako bogat arheološki materijal za taj period istorije.

Lepenski vir

Lepenski Vir smešten je na desnoj obali Dunava i čini ga 7 lokaliteta: Lepenski Vir, Vlasac, Razvrata, Ikoana, Hajdučka vodenica, Alibeg i Padina. Zna se da su ova područja naseljavali stanovnici u kontinuitetu 2000 godina pa se zahvaljujući pronađenim predmetima i arhitektiri može mnogo toga zaključiti o njihovom civilizacijskom razvoju. Od primitivnih lovačko-sakupljačkih zajednica razvili su se u u organizovanu zajednicu koja je došla do mnogih znanja, pre svega iz oblasti matematike i arhitekture. Na ovom arheološkom nalazištu nađeno je oko 136 objekata, stambenih i verskih. Zanimljivo je da su stambeni objekti u osnovi bili trapezastog oblika, centralni deo bio je namenjen ognjištu a postojalo je i određeno mesto za skulpture od kamena.

Ono po čemu je poznata ova kultura je kamena figura čoveka sa velikim, naglašenim očima i ribolikim ustima, bila je simbol njihove religije i okrenuta ribolovu i lovu od kojih je život stanovnika zavisio.