Ramska tvrđava na Dunavu nedaleko od Srebrnog jezera

Na desnoj obali Dunava, na svega 15 km od Srebrnog jezera nalaze se ostaci Ramske tvrđave. Ovo utvrđenje je podignuto na mestu gde je nekada bio smešten rimski vojni logor Lederata, o čemu svedoči i rimska tabla koja se nalazi ispod tvrđave. Na temeljima ovih antičkih temelja 1491. godine Bajazit II podiže Ihram, artiljersko uvrđenje izgrađeno da olakša osvajanje Panonije. Tvrđava je posedovala veliku i snažnu branič-kulu , kao i četiri manje kule. U unutrašnjosti urvrđenja otkriveni su ostaci pravoslavnog hrama na čijim je temeljima kasnije podignuta džamija.

Ramska tvrđava

U neposrednoj blizini kule izgrađen je i karavansaraj, svojevrsno konačište za učesnike karavana na njihovom dužem putu. To su mesta koja su se nalazila duž putnih pravaca, a zaustavljanje karavana značilo je mogućnost ponude smeštaja za ljude i robu, za okrepljenje kao i za odmor tovarnih konja i za razmenu (kupovinu i prodaju) robe. Ovaj karavansaraj jedini je takav sačuvan u Srbiji.

Ramska tvrđava na Dunavu

Vremenom, uzvodno od tvrđave je niklo naselje Ram (lokalno stanovništvo ga tako nazvala podstaknuto nazivom tvđave Ihram), odakle se skelom prelazilo u Banat. Upravo odatle često pažnju skrene tvđava koja se uzdiže iznad Dunava.