Golubačka tvrđava

Golubački grad, ili jednostavno Golubac, zapravo je srednjovekovna tvrđava na desnoj obali Dunava, izgrađena na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, 28km nizvodno od Srebrnog jezera. Tvrđava je do dana današnjeg predmet raznih spekulacija kada je datiranje u pitanju, I niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je tvorac, ili na cijim temeljima je nastala. Misterija vezana za Golubački grad samo dodatno daje na značaju ovom velelepnom zdanju koje, na osnovu izgleda koji je sačuvalo možemo najtešnje povezati sa srednjovekovnom srpskom državom. Golubac je imao burnu istoriju, mnoge bitke su se vodile oko njega, bio je i u rukama Osmanlija, i u rukama Mađara, da bi konačno 1867. godine bio predat srpskom knezu Mihailu Obrenoviću.

Ramska tvrđava

Specificnog izgleda i na specifičnom mestu, Golubac i danas pleni svojim izgledom. Izgrađen lepezasto, sastoji se iz tri dela: prednjeg, zadnje I gornjeg dela. Tvrđava je opasana kulama (10) koje su međusobno povezane bedemom, tako da brane grad kako sa kopna, tako I sa vode. U grad se ulazilo preko mosta koji je izgrađen preko rova koji je bio ispunjen vodom, a bio je povezan sa Dunavom. Takođe, grad je bio masivnim lancem povezan i sa stenom Babakaj koja se na sredini Dunava izdiže iz vode poput svetionika upozorava na nepredvidivu Đerdapsku klisuru na čijem se ulazu nalazi. Izgrađena na veoma nepristupačnom mestu, imala je značajan položaj u osvajačkim planovima Osmanilija, pa je odmah nakon Kosovskog boja pao u ruke Bajazitu I . Vremenom je tvrđava dograđivana i prilagođavana potrebama ratovanja (topovi i borba hladnim oružjem).

Ramska tvrđava na Dunavu

Pretpostavlja se da je sama tvrđava izgrađena na ostacima rimskog utvđenja, dok ostaci pravoslavne kapele u jednoj od kula ukazuju da je srednjovekovna tvrđava zapravo bila u posedu srpskog veleposednika. Strategijski položaj je bio od izuzetnog značaja jer je Golubac podignut na samoj obali Dunava, dok je sa južne i istočne strane zbog stenovitog i uzdignutog terena bilo gotovo nemoguće prići.

Ramska tvrđava na Dunavu

Danas je ovo spomenik kulture koji seća na daleku prošlost i odoleva zubu vremena. U toku je revitalizacija tvrđave i dodatnog uređenja kako bi se privukao još veći broj turista koji će moći da uživaju u obilasku ovog srednjovekovnog utvđenja.